Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Näringslivsstrategi 2030

Vi arbetar med att stimulera till samverkan mellan näringsliv, utbildning, forsknings- och utvecklingsinstitut, föreningsliv, olika förvaltningar och kommunala bolag.

En näringslivsstrategi är framtagen och tydliggör samtliga verksamheters ansvar för ett förbättrat företagsklimat. Du hittar hela Näringslivsstrategi 2030 via länken längre ner.

Syftet med näringslivsstrategin är att bidra till förverkligandet av Lysekils vision 2030 som är direkt kopplad till FN:s Agenda 2030.

När du vill starta, etablera eller utveckla ditt företag i Lysekils kommun får du hjälp av vår företagslots för att snabbt nå rätt person. Lysekils kommun skapar goda förutsättningar för företagande och samverkan genom dialog och gemensamma aktiviteter.

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Företagslots Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kommun@lysekil.se