Meny
Ikon utropstecken

Planerat underhåll på kommunens e-tjänster - störningar kan förekomma. Mer information

Försäljning, industriområde Dalskogen, Sivik 1:5

Lediga tomter markerade med gult 

Lediga tomter markerade med gult

Här finns möjlighet att förvärva mark för verksamhet.

Läget är attraktivt intill infarten mot Lysekil, närheten till centrum (ca 3 km), färja över Gullmarsleden (ca 3 min) och E6 (ca 22 min).

Ambulansstation, bensinstation, lager och byggföretag är eller kommer vara verksamma inom området.

De två kvarvarande tomterna är under fastighetsbildning

Tomt F har en preliminär areal på 896 kvm.

Tomt K har en preliminär areal på 1309 kvm.

Pris: 370:-/m²

Där till tillkommer bland annat kostnad för fastighetsbildning, avgifter i samband med anslutningar (t.ex. VA, el m.m.) och till bygglovet tillhörande kostnader.


Deatljplanen

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kommun@lysekil.se