Meny

Sälja eller avveckla företag

Vill du sälja ditt företag eller avsluta det på något annat sätt? Hur du gör när du avvecklar företaget beror på vilken företagsform du har.

Här hittar du information om de olika möjligheter som finns och även hjälp med att hitta en köpare till din verksamhet

Verksamt

Vill du sälja ditt företag eller avsluta det på något annat sätt? Hur du gör när du avvecklar företaget beror på vilken företagsform du har. På verksamt.se finns information om hur du skall gå till väga när du ska avveckla din verksamhet

Verksamt - Avveckla Länk till annan webbplats.

Ägar- eller generationsskifte ALMI

Att förbereda sitt generationsskifte i tid är den främsta nyckeln för att ge ditt företag möjlighet att fortsätta verka och växa. ALMIs generationsskifteprogram riktar sig till dig som har börjat fundera på att göra ett generationsskifte och vill ta ett första steg på den resan.

Under fem träffar tar vi in expertkunskap inom de absolut viktigaste ämnena för att öka din kunskap och ge dig möjlighet att förbereda dig och företaget i tid. Vi behandlar frågor såsom skatter och avgifter, juridik samt att förbereda företaget, såväl som dig själv, inför ett skifte. Du ges även möjlighet till individuell rådgivning med syfte att ta fram en egen handlingsplan för ditt arbete.

Programmet erbjuds av Almi Företagspartner Väst i samarbete med Lysekils kommun. För mer information kontakta företagslots Renée Daun.

Ägarskifte genom medarbetarövertagande - Coompanion

Små och medelstora företag spelar en avgörande roll för sysselsättning i vårt område och just nu genomgår vi en omställning från få stora arbetsgivare med många anställda till fler små- och medelstora företag. Många företagare är idag är över 60 år och de kommer att vilja sälja eller avveckla företaget inom en 10 års period. Coompanion vill hjälpa både företagaren och de som ska ta över att göra det hållbart och bistå dem i processen mot utveckling av nya produkter och tjänster och tillämpning av nya kunskaper.

Ägarskifte - medarbetarövertagande Länk till annan webbplats.