Meny

Lotsgrupp

Skrivbord

Flera tjänstepersoner svarar på dina frågor på ett och samma möte

Ett lotsgruppsmöte är till för dig som företagare, eller blivande företagare. På ett och samma möte får du svar på frågor om tillstånd, markköp, bygglov, brandskydd med mera.

Det fungerar på följande sätt:

Du fyller i formuläret nedan och anmäler ditt intresse för att presentera ditt ärende. Vi meddelar dig exakt tid och plats för ditt ärende. Med reservation för att det kan vara fullt den dagen. Vi kontaktar dig då och hittar en ny tid förstås!

Nu har vi fysiska möten igen men vill du ha det digitalt går det också bra.

Har du frågor kring upplägget eller önskar en annan tid, kontakta näringslivsutvecklare Renée Daun, foretagslots@lysekil.se 0523-61 31 67

Funktioner som deltar vid mötet

Beroende på ärendet deltar olika funktioner. Till exempel; bygglovshandläggare, mark- och exploateringsingenjör, miljöhandläggare, handläggare för alkoholtillstånd, trafikingenjör, polis, räddningstjänst, LEVA el och VA, RAMBO samt näringslivsutvecklare.

Anmälan till LotsgruppsmöteJag vill komma * (obligatorisk)
Jag vill komma