Meny

Dialog och samverkan

Tillsammans utvecklar företag, föreningar, invånare och Lysekils kommun en attraktiv och hållbar plats för framtiden.

Lysekils kommun arbetar med att utveckla mötesplatser, träffar och forum för att underlätta och inspirera till dialog och samverkan. På de här sidorna kan du läsa om företagsbesök, frukostmöten, seminarier, lotsgruppsmöten och vår årliga näringslivsfest bland annat.

Har du idéer om dialog och samverkan? Kontakta foretagslots@lysekil.se

Företagsbesök

Vill du ha besök till ditt företag?

Företagsträffar och nätverk

Möten, samverkan, näringsliv och grupper.

Projekt

Pågående projekt i Lysekils kommun.

Kalender