Meny

Frågor och svar om feriepraktik

Här hittar du vanliga frågor och svar som vi brukar få kring feriepraktik.

Vad innebär det att feriepraktisera i Lysekils kommun?

Lysekils kommun erbjuder feriepraktik under tre perioder veckorna 25-27, 28-30 samt 31-32 i kommunen.

De två första perioderna är tre veckor med en sammanlagd arbetstid på 120 timmar. Den sista perioden är på två veckor med en sammanlagd arbetstid på 80 timmar.

Du får en inblick i arbetslivet, erfarenheter, referenser och en chans att tjäna pengar.

Du ska med hjälp av handledning utföra arbetsuppgifter som finns på arbetsplatsen. Det finns inga krav på att du ska kunna något innan du börjar, men du måste utföra de arbetsuppgifter du blir tilldelad, visa intresse, hålla tider och meddela din handledare om du är sjuk.

Hur gammal måste jag vara?

För att kunna söka ska du gå i årskurs 9 eller gå ditt första år på gymnasiet. Du ska vara född mellan 2005 och 2006.

Måste jag vara folkbokförd i Lysekils Kommun?

Ja, för att få ansöka om feriepraktikete så måste du vara folkbokförd i Lysekils Kommun. Om du inte är det får du söka till din hemkommun.

Kan jag ansöka om jag saknar 10-siffrigt personnummer?

Nej, för att ansöka om feriepraktik måste du ha ett 10-siffrigt personnummer.

Inom vilka arbetsområden kan jag arbeta?

Feriepraktik sker inom kommunens olika förvaltningar, exempel på arbetsområden är:

  • Förskola
  • Fritidsverksamhet
  • Äldreomsorg

När och hur får jag reda på om jag har fått ett erbjudande?

Platserbjudande meddelas senast den 16 maj. Du kommer att få ett erbjudande via angiven e-post. OBS Använd dig av din privata mail (inte den mail som du har i skolan då du inte har tillgång till den under sommarlovet).

Det är viktigt att har koll på den mail du skickade ansökan ifrån för att inte missa erbjudandet.

Du måste svara inom given svarsperioden (16-22 maj), annars går platsen till annan sökande.

Vad händer när jag tackat ja till erbjuden plats?

Du kontaktar din arbetsplats. Kontaktinformation hittar du i erbjudandet.

Det är viktigt att du svarar i telefon och kollar din mail ofta.

Vad händer om jag tackar nej till erbjuden plats?

Du får bara ett erbjudande om feriepraktik. Tackar du nej till det får du ingen andra chans. Din plats kommer då att gå till annan sökande.

Varför ska jag lämna ett utdrag ur belastningsregistret?

I utdraget står det om man är dömd för något brott som gör att man är olämplig att arbeta med barn och unga.

Hur får jag tag på ett utdrag ur belastningsregistret och vad gör jag med det?

Du beställer själv ett registerutdrag på Polisens webbplats, använd nedanstående länk:

Belastningsregistret - begär utdrag | Polismyndigheten (polisen.se) Länk till annan webbplats.

Det tar minst två veckor innan du får registerutdraget hemskickat.

Utdraget är giltigt i 12 månader. Kuvertet får inte vara öppnat.

Utdraget från polisregistret tar du med dig till arbetsplatsen och lämnar till din handledare på den första arbetsdagen.

Får jag arbeta två perioder?

Nej.

Hur många timmar får jag arbeta?

Arbetstiden är åtta timmar per dag. Du ska alltid ha minst en halvtimmes lunchrast. För att få betalt för åtta timmars arbete kommer du alltså vara på arbetsplatsen 8,5 timmar.

Du som är under 18 år får enligt lagen om minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3) inte ha någon annan sysselsättning såsom praktik, arbete eller utbildning, som gör att du får en arbetsvecka på mer än 40 timmar.

Hur fungerar det med lunch och raster?

Arbetar du mer än fem timmar ska du ha en halvtimmes rast. På vissa arbetsplatser är lunchrasten längre. Rast ligger utanför arbetstid och är obetald. Din handledare informerar dig om vad som gäller på din arbetsplats.

Arbeta på midsommarafton?

Midsommarafton är en helgdag. Vissa arbetsplatser har öppet medan andra har stängt. Arbetar du den dagen så får du ob-ersättning.

De flesta arbetsplatser erbjuder inte arbete denna dag och du förlorar den arbetstiden.

Är jag försäkrad när jag arbetar?

Du är olycksfallsförsäkrad via Lysekils kommun. Försäkringen hjälper dig om du gör dig illa på din arbetsplats. Tänk på att vara rädd om personliga saker eftersom försäkringen inte täcker detta.

Finns det något jag inte får göra på arbetsplatsen?

Det finns saker som du som är under 18 år inte får lov att göra. Din handledare ska gå igenom med dig hur dina arbetsuppgifter ska utföras på ett säkert sätt. Du ska också få information om vad du inte får göra.

Uppstår problem, eller om något känns farligt eller otydligt, har du ett eget ansvar att tala om detta för din handledare eller chef. Skulle du göra dig illa måste du genast prata med din handledare eller chef.

Om jag blir sjuk?

Blir du sjuk måste du meddela din handledare/chef, innan din arbetstid för dagen startar. Rutinen och vem du ska kontakta får du veta av din arbetsgivare.

Jag skulle vilja vara ledig från arbetet?

Du har tackat ja till att arbeta under dina erbjudna veckor och har därför ingen möjlighet att vara ledig. Du har ingen semester eller lediga dagar att plocka ut. Ledighet för enskilda angelägenheter, till exempel begravning kan godkännas.

Får jag ersättning för resor?

Nej, tyvärr får du ingen ersättning för resor.

 Hur får jag ett intyg på att jag arbetat?

Du får själv be arbetsplatsen om ett anställningsintyg. Intyget kan vara bra att ha med sig i framtiden.

När betalas lönen ut?

Lönen betalas ut månaden efter att du arbetat, om du har lämnat eller skickat in din timrapport. Den ska vara ifylld och underskriven av dig och din handledare. Timrapporten lämnas till receptionen i stadshuset på Kungsgatan 44, eller skickas till:

Munkedals kommun
Löneenheten – Lysekil
Kustvägen 12 D
455 61 Dingle

Utbetalningsdagarna i kommunen under perioderna är:

27 juli

27 augusti

25 september

Har du frågor kring lönehanteringen eller inte fått din lön i tid, kontakta kommunens lönekontor via kommunens växel 0523-61 30 00.

Hur betalas lönen ut?

Lönen kan betalas ut på två sätt – via konto eller utbetalningsavi. För dig som behöver öppna ett bankkonto eller väljer utbetalningsavi krävs giltig legitimation. Legitimation ansöker du om hos Polisen, på Skatteverket eller hos din bank.

Konto

För att du ska få din lön insatt på ditt bankkonto måste du fylla i och skriva under en blankett från Nordea. Logga in på nordea.se/anmalkonto Länk till annan webbplats. för att registrera ditt mottagarkonto. Du behöver också uppge kommunens arbetsgivarnummer som är 011484 för Lysekil

Om du inte har ett bankkonto och är under 18 år, tar du med dig båda dina föräldrar till någon av bankerna för att öppna ett konto. Om inte båda dina föräldrar kan följa med dig till banken måste åtminstone en vara med. Från den som inte följer med måste du ha fullmakt. Underlag för fullmakt hittar du på bankernas webbplatser.

Utbetalningsavi

Avin skickas till dig med posten. Det är därför viktigt att du har angett rätt adress och att ditt efternamn står på brevlådan.

Mer information om hur det fungerar med utbetalningsavier finns på nordeas hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ska jag betala skatt på min lön?

Om du ska betala skatt eller inte beror på vilka andra inkomster du har under året. Tjänar du mindre än 20 135 kronor behöver du inte betala skatt.

För att ingen skatt ska dras av måste blanketten Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag fyllas i.

Skatteverket - blanketten Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag Länk till annan webbplats.

Om du inte skickar intyget, dras cirka 30 procent från din lön i skatt.

Om din inkomst överstiger 20 135 kr under året, måste blanketten Ansökan - Ändrad beräkning Länk till annan webbplats. fyllas i och lämnas in.

Har du fortfarande frågor kontakta kommunens lönekontor, via kommunens växel. 0523-61 30 00.

Viktiga blanketter och länkar

Här hittar du viktiga blanketter och länkar:

Om du ska betala skatt eller inte beror på vilka andra inkomster du har under året. Tjänar du mindre än 20 135 kronor behöver du inte betala skatt.

Kontakt under ansökningsförfarandet

All kontakt under ansökningsförfarandet sker digitalt i rekryteringsprogrammet Varbi.