Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Arbete för nyanlända

Två män och två kvinnor med olika etnisk bakgrund

I Sverige kan du få gratis hjälp att hitta ett arbete.

Du som är ny i Sverige kan få hjälp med att hitta ett arbete. För att få hjälp ska du ha uppehållstillstånd och vara i åldern 20 - 64 år. Det första du ska göra när du vill hitta arbete är att ta kontakt med Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen

På Arbetsförmedlingen kan du få hjälp med att hitta ett jobb och komma in i det svenska samhället. Om du nyligen fått uppehållstillstånd ska du därför kontakta Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen är en statlig myndighet som hjälper arbetssökande att få kontakt med arbetsgivare och tjänsterna är gratis.

Arbetsmarknadstorget

Du som är nyanländ kan också få hjälp på Arbetsmarknadstorget. Där finns handläggare från olika verksamheter. De kan stödja dig att hitta vägar till olika aktiviteter som kan hjälpa dig att få ett arbete. Det kan till exempel vara vägledning till studier, svenska för invandrare, samhällsorientering och praktik.

Arbetsmarknadskonsulent för nyanlända finns vid Arbetsmarknadstorget.

Etableringsersättning

Som nyanländ i Sverige har du rätt till att ingå i Arbetsförmedlingens etableringsprogram. Om du omfattas av det statliga ersättningssystemet för flyktingmottagning har du också rätt till etableringsersättning. Du kan få mer information om detta på Arbetsförmedlingen. Du kan också läsa mer under länkar nedan.