Translate site

Translate

Meny

Information till privatpersoner som vill fälla träd på kommunens mark

Avdelningen mark och gata får ofta in önskemål från allmänheten om att få fälla träd som står på kommunens park-, natur- och trafikmark.

Om du har önskemål om detta så behöver du skicka in en ansökan om trädfällning. Detta är för att vi skall kunna göra en så rättvis bedömning som möjligt. Blanketten gäller endast för träd som står på kommunal mark som förvaltas av avdelningen mark och gata. Efter ansökan kommit in så meddelar avdelningen mark och gata sitt beslut så snart som möjligt.

Trädfällningen och dess omkostnader bekostas av den sökande om det inte är så att trädet bör tas ned av kommunen för att det:

  • har nedsatt kondition och anses farligt och inte kan säkras genom beskärning.
  • har en varaktig sjukdom som medför smittorisk.
  • står för nära ledningsgator, trafikmiljöer eller järnvägar.

Kriterier för bedömning av träd

Generellt är Lysekils kommun restriktiv med att tillåta fällning av träd. Varje enskilt fall bedöms för sig.

Varje träd bedöms utifrån två kriterier:

  • Trädets värde med avseende på ålder, art och biologiskt värde.
  • Trädets värde för den omgivande miljön med tanke på områdets
    karaktär och estetik.

Skadade träd

Om du misstänker att det finns akut risk för att trädet kan falla och att någon eller något då kan komma till skada – ring direkt till Leva i Lysekil på telefon 0523-66 78 00.