Translate site

Translate

Meny

Träd på kommunal mark

Foto på trädkrona med mörkgröna löv och ljusgröna ekollon.

Lysekils kommun ansvarar för träden på den kommunala park- och naturmarken. Det innebär att privatpersoner inte får lov att fälla träd eller röja sly på kommunal mark.