Translate site

Translate

Meny

Skyddsvärda träd

Stort träd.

Stora och gamla träd är viktiga för den biologiska mångfalden eftersom många arter lever i äldre träd.

Ett träd kan vara skyddsvärt av flera olika anledningar som ålder, art och storlek. Träd som vuxit sig stora och är gamla får ofta delar som dör och det kan även bildas håligheter i stammen.

Detta är viktigt för den biologiska mångfalden eftersom många arter lever där och faktiskt bara där.

Gamla stora träd är extremt svåra att ersätta och därför behöver vi vara rädda om dem.