Translate site

Translate

Meny

Främmande arter och invasiva arter

Invasiv växtart.

I natur med mycket bebyggelse är det lätt att trädgårdsväxter sprider sig. Vi arbetar hela tiden för att bekämpa invasiva arter och gynna arter som funnits här länge.

Invasiva arter

Flera av de arter som tagits hit av oss människor sprider sig lite för bra och förökar sig kraftfullt. Dessa arter kallas invasiva och vi arbetar hela tiden för att bekämpa dem.

Som invasiva arter här hos oss räknas Jättebalsamin, Lupin och Jättebjörnloka. Jättebjörnlokan har en giftig saft som ger brännskador, framförallt tillsammans med sol. Vi rekommenderar därför inte att du själv tar bort Jättebjörnloka utan ber dig istället att kontakta oss via Kontaktcenter på 0523-61 30 00 .

Främmande arter

Runt om i Lysekils kommun hittar vi andra växter som inte hör hemma i vår flora. Eftersom de inte är lika dominanta men trivs bra kallas de för främmande arter.

Några exempel på främmande arter är svarttall, bergtall och silvergran. När vi gör naturvårdsinsatser i form av huggningar eller röjningar innebär det ofta att ta bort dessa främmande arter, så att vi gynnar de arter som har funnits här länge.