Meny

Ny översiktsplan tas fram

Ny ÖP

Lysekils kommun arbetar nu med en ny, strategisk översiktsplan (ÖP). Dokumentet ska ange inriktningen för en långsiktigt hållbar utveckling av den fysiska miljön. Innehållet tas till stor del fram i samarbete med allmänheten, i en process som pågår under ett par års tid.

Det är i viss utsträckning valfritt för en kommun hur arbetet att ta fram en översiktsplan genomförs. I arbetet med den nya översiktsplanen vill vi koppla samman såväl globala mål som ett ekosystemperspektiv med behoven som finns i Lysekils kommun. Vi vill även arbeta nära och tillsammans med invånare och aktörer i kommunen. Dina synpunkter är viktiga!
Processen att ta fram en ny översiktsplan har delats in i sex steg som på olika sätt involverar allmänheten.

 

Steg 1: Öppen enkät

Enkäten Lysekil 2030 finns tillgänglig under första halvåret 2016. Invånare och aktörer i kommunen kan ge sina synpunkter. Kommunen sammanställer materialet (se länk nedan). Fem utvecklingsområden definieras samt arbete påbörjas med en ny vision för kommunen.

Steg 2: Verkstäder

Verkstäder hålls under våren 2017 i Brastad Folkets hus, Lysekil Centrum Lab och Skaftö Folkets hus. Invånare och aktörer kan ge synpunkter som sätts i relation till den fysiska miljön i kommunen. Kommunen sammanställer det inkomna materialet.

Programskedet inleds genom att kommunen sätter ihop en programhandling, där olika åsikter och krav samt en skiss till ny översiktsplan redovisas.

Programhandlingen för den nya översiktsplanen finns nu att ta del av, observera att den PDF-fil som ligger ute inte är tillgänglighetsanpassad, skulle du har problem med att ta del av innehållet i programhandlingen av någon anledning så kan du höra av dig till avdelningschefen för avdelningen för hållbar utveckling, Michael Johansson på michael.johansson@lysekil.se eller via telefon 0523 - 61 31 50, så får du hjälp med att ta del av innehållet.