Meny

Dela sidan på sociala medier

Blå översiktsplan

Vilket Bohuslän vill vi lämna över till våra barn?

Det är många intressen som konkurrerar om havet som resurs. Därför behövs ett gemensamt förhållningssätt som långsiktigt både skyddar och utvecklar livet på, i och vid havet i norra Bohuslän. Det är anledningen till att kommunerna i norra Bohuslän tar fram Blå översiktsplan och Maritim näringslivsstrategi tillsammans.

Att beskriva de olika intressenternas förväntningar med konsekvensanalyser baserade på god kunskap om havet är en viktig del av arbetet. Arbetet hakar i nationella och regionala strategier bland annat Västra Götalands strategi för maritima klustret.

Nuläget Utställning

Blå ÖP kommer enligt tidsplanen vara på utställning 15 mars till 15 maj 2018. Nu är det sista chansen att tycka till om handlingen. Nedan finner du samtliga dokument och den interaktiva kartan som visar de planerade områdena.

Utställningshandlingen innehåller förslag till strategier och riktlinjer förplanering av havet längs norra Bohusläns kust och dessa kan du påverka.

Dina synpunkter är viktiga !

Lämna synpunkter senast den 15 maj

Alla inlämnande yttranden kommer att sammanställas i ett utställningsutlåtande. Varje yttrande kommer att bemötas av kommunerna. Synpunkterna kommer att ligga till grund för de slutgiltiga justeringarna av planhandlingarna inför ett antagande av den blå översiktsplanen.

Synpunkter på förslaget ska lämnas senast 15 maj 2018 per e-mail och brev.

Blå ÖP
Strömstad Kommun
Tillväxt Norra Bohuslän
452 80 Strömstad
E-post; kommun@stromstad.se
Glöm ej att  ange namn och adress

Under utställningstiden kan ytterligare informationsmöten per kommun bli aktuella. Tider och platser för dessa möten kommer att annonseras på respektive kommuns hemsida, på http://www.tillvaxtbohuslan.selänk till annan webbplats samt i ortstidningar.

Gemensam plan

De fyra kommunerna i norra Bohuslän - Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil - har nu tagit
fram ett förslag till en gemensam plan för hur hav och kust bör utvecklas.

Planen har våren 2017 varit ute på samråd till allmänhet, företag och föreningar som bjudits in för att tycka till om förslaget.

 Planhandlingar