Meny

Dela sidan på sociala medier

Bro

Pågående detaljplaner

Hallindens industriområde

Nulägge

Planen är vilande eftersom det krävs en stor uppbyggnad av vatten och avlopp för att kunna exploatera området.

Bakgrund

Programområdet ligger i kommunens norra del, vid Hallinden nära E6. I norra delen av Lysekils kommun saknas idag utvecklings-möjligheter för bland annat företagsverksamhet. Hallinden är den plats som anses ha störst möjligheter. Läget nära E6, samt vägkorsningen för väg 162 mot Lysekil och väg 171 mot Kungshamn-Smögen ger området en strategisk placering. Området består idag i huvudsak av jordbruksmark med få bostadshus och är omgivet av branta bergssidor.

Ett planprogram har varit ute på programsamråd.

Planhandlingar