Translate site

Translate

Meny

Nytt ljus i mörkret

Blått ljus i fontänen i Lysekils stadspark.

Vi möter den mörka årstiden med ny belysning i Lysekils stadspark.

Stadsparken är stadens kärna och ska locka till vistelse och aktivitet även under det mörka halvåret. På de trygghetsvandringar som hållits med medborgare har det framkommit att klagomål på belysningen i stadsparken.

Bidrag från Boverket

Med hjälp av ett bidrag från Boverket kunde vi anlita en ljusdesigner som nu tagit fram en mer ändamålsenlig och lockande belysning av parken. Detta innefattar även effektbelysning av fontänen, kullen, det stora stenkonstverket, lekplatsen och scenen.

De nuvarande gatubelysningsstolparna ska även tas bort och ersätts av svarta som smälter in bättre i parkens utseende och utstrålar mer kvalitet. Arbetet beräknas pågå under oktober och november. Det blir beräknas vara färdigt till december. Välkommen till en härlig ljusupplevelse i vår stadspark då!

Belysning i lekparken i stadsparken.
Upplyst konstverk i stadsparken.

Lysekil – kreativitet och framtidstro

”Vi känner stolthet över vår kommun, vår historia och tror på framtiden – vi gör vågen för människors och företags kreativa initiativ. Vi är en kommun med växtkraft, såväl i stadskärnan som i de mindre samhällena och ute på landsbygden.”

Utdrag ur Vision Lysekil 2030