Meny

Kranlyften i Lysekils Hamn AB går över i annan regi

Båtlyft som lyfter segelbåt ur vattnet.

Nya rutiner gäller. Vi tackar för det förtroende vi fått genom åren.

Lysekils Hamn AB har sedan många år kunnat bistå småbåtsägare och andra med kranlyft. Beställning har skett via kommunens småbåtsenhet eller via Lysekils Hamn AB.

I och med förändring av hamnens verksamhet kommer de inte att kunna vara behjälpliga framöver då den mobilkran som använts kommer att säljas i höst.

Vi och vår personal vill tacka för det förtroende ni gett oss gällande kranlyft under åren.
Ett flertal lokala entreprenörer är framöver behjälpliga med hantering av båtlyft och vi lämnar med förtroende över uppgiften till dessa.

Margareta Govik, Lysekils kommun, enheten för Gata Park och småbåt
Dan Ericsson, Lysekils Hamn AB