Meny

Rösta fram årets byggnadspris

Kvarnen i Lysekil.

Kvarnen i Lysekil är en av fem nominerade byggnader för Lysekils kommuns byggnadspris 2019. I bildspelet längre ner kan du se samtliga nominerade byggnader.

Det finns så många fina byggnader i Lysekil med omnejd – rösta på din favoritbyggnad senast den 15 november.

Vartannat år delar Lysekils kommun ut ett byggnadspris för att uppmärksamma spännande byggnadsprojekt i kommunen.

Under sommaren fanns det möjlighet att nominera byggnader till 2019 års byggnadspris. Nu är det dags att rösta på den byggnad du tycker förtjänar Lysekils kommuns byggnadspris 2019.

Vinnaren utses den 12 december

Den 12 december kommer de två objekt som fått flest röster att presenteras för samhällsbyggnadsnämnden utan att inbördesordning avslöjas. Därefter utses en vinnare av nämnden.

De byggnadsobjekt du kan rösta på är:

  • Renovering av Gamla Mejeriet (bostadshus)
  • Renovering av Kungsgatan 28 (bostadshus / handel)
  • Renovering av Kvarnen (före detta väderkvarn)
  • Nybyggnation av Mellby 2:24 (fritidshus)
  • Renovering av Stora Kyrkogatan 6 (bostadshus)

Lysekils kommuns byggnadspris 2019

Syftet med Lysekils kommuns byggnadspris är att uppmuntra god arkitektur som bidrar till intressanta bebyggelsemiljöer.

"Vi känner stolthet över vår kommun, vår historia och tror på framtiden – vi gör vågen för människors och företags kreativa initiativ. Vi är en kommun med växtkraft, såväl i stadskärnan som i de mindre samhällena och ute på landsbygden."

Utdrag ur Vision Lysekil 2030