Translate site

Translate

Meny

Elda ansvarsfullt och anmäl påskbrasor

Eld.

Det är just nu stor risk för gräsbrand på många håll i länet. Tänk på att du som anordnar en påskbrasa eller eldar eget trädgårdsavfall ansvarar för säkerheten.

Det är torrt i fjolårsgräset och en liten gnista kan snabbt sprida sig till en större brand. Var försiktig vid eldning utomhus och kom ihåg att det är du som eldar som är ansvarig för att ha släckutrustning till hands.

Håll koll på brandrisken där du är via SMHI:s webbplats eller genom att ladda ner appen "Brandrisk Ute". Länkar hittar du längre ner.

Påskbrasor och valborgsmässoeldar

Alla påskbrasor och valborgsmässoeldar ska anmälas till räddningstjänsten. Tänk på att ansvarig eller utsedd person ska vara kvar på plats tills elden brunnit ut eller släckts helt och hållet. Inget tillstånd behövs för mindre brasor inom egen förening eller tomt.

Anmälan dagtid till telefon, 010-161 55 03. Tänk på att brasan inte får innehålla annat än ris, kvistar, löv eller annat trädgårdsavfall. Impregnerat eller målat virke, bildäck eller plast är exempel på avfall som inte hör hemma i en påskbrasa och är förbjudet att elda.

Eldning av eget avfall

Du kan elda eget trädgårdsavfall så länge rök, lukt och sotflagor inte orsakar problem för dina grannar. Det är inte tillåtet att elda annat avfall än trädgårdsavfall. Du får alltså inte elda till exempel hushållsavfall, plast, målat eller impregnerat virke, spånskivor, träpallar och dylikt, eftersom det då kan spridas hälsofarliga gaser och bildas giftiga restprodukter.