Translate site

Translate

Meny

Nytt tema för lek och nya möten i Stadsparken

Foto på barn som leker.

Titta på skissen över Stadsparkens framtida lekplats på Naturvårdsdagen lördagen den 25 augusti.

På Naturvårdsdagen lördagen den 25 augusti presenterar Lysekils kommun en skiss på den nya lekplatsen i Stadsparken. Lekplatsen kommer att byggas under nästa år och man får möjlighet att lämna åsikter och synpunkter på skissen. Det finns utrymme för mindre ändringar innan arbetet påbörjas.

Tema

Historiskt sett har skolklasser gått till Stadsparken för att lära sig om olika trädsorter. Den nya lekplatsen ska ta fasta på detta och bidra till att Stadsparken utvecklas som en plats för lärande om naturen. Lekplatsen får därför ett tydligt tema i utformning, materialval och lekredskap. Även temat avslöjas på Naturvårdsdagen…

Välkomna till Lysekils kommuns tält för att se skiss, lämna synpunkter och ställa frågor. I tältet kommer det även att finnas pysselmöjligheter för barn kopplat till den nya lekplatsens tema.