Meny

Enklare att få tag på bete till djur

kalv och ko

På grund av rådande torka vill vi underlätta för djurägare att få tag till bete till sina djur. Lysekils kommun ger därför dispens från tillståndskravet om att hålla betande djur inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelser.

Under sommaren och hösten 2018 krävs endast att man kontaktar kommunens naturvårdsstrateg för förfrågan och i mån av mark en överenskommelse. Boende inom 25 meter från beteshagar ska informeras och djurägaren ska lämna sina kontaktuppgifter till dessa.

Betet är kopplat till en liten kostnad vilket är ställt i relation till ytan, denna är densamma som kommunens arrendatorer har.

Lysekils kommun har en mindre areal av betesmark att tillhandahålla. Den som är intresserad av en yta är välkommen att höra av sig till kommunens naturvårdsstrateg på 072-083 30 55.