Translate site

Translate

Meny

Earth hour - Bostaden och Börsen

Tvådelad bild, en del en liten röd stuga med vita knutar och en del förstoringsglas som tittar på börspapper

På lördag är det dags för Earth hour, dagens teman är Bostaden och Börsen

Tema – Bostaden

Nästan 40 procent av all energi som används i Sverige går till byggnader. Bostäder och servicelokaler i Sverige använder lika mycket energi i form av elektricitet, fjärrvärme och bränslen som hela industrisektorn. Genom att energieffektivisera våra hus kan vi göra enorma energibesparingar, det är även bra för den privata ekonomin!

  • Byt fossil värme och el mot förnybar från vind, sol, vatten, miljömärkt fjärrvärme och geotermisk energi, som bergvärme. Se till att inte möbler blockerar elementen.
  • Kolla upp möjligheten att tilläggsisolera om du bor i ett gammalt hur. Alla hus kan idag byggas om eller renoveras till en standard där de genererar mer energi än de använder på ett år.
  • Börja producera egen förnybar energi. Förutom att köpa och sätta upp egna solceller och vindsnurror kan du även bli andelsägare i sol- och vindkraftverk. Du kan även köpa en tjänst som ser till att

Kommunerna Uddevalla, Munkedal och Lysekil har gemensam kommunal energirådgivning. De vägleder dig som privatperson, företagare eller organisation till ekonomiskt gynnsamma och miljömässigt hållbara val.

Kontaktuppgifter:
Roger Stenström
Energi- och klimatrådgivare
0522-69 73 19
roger.stenstrom@uddevalla.se

Jenny Olsson
Energi- och klimatrådgivare
0522-69 73 42
jenny.c.olsson@uddevalla.se

Tema – Börsen

Kan de pengarna du sparar, för en bättre framtid, i verkligheten bidra till en sämre framtid? Runt 370 miljarder av vårt svenska sparkapital är investerade i energirelaterade bolag främst inom kol, olja och gas. Att placera pensionspengar och investeringar i fossilindustrin förvärrar klimatpolitiken, och man riskerar också att förlora pensionskapitalets värde. Värdet på fossila tillgångar sjunker i takt med att förnybar energi redan är en lönsam investering och snabbt utvecklas till att bli ännu mer lönsam.