Meny

Verkstäder för ÖP2030 senareläggs

De planerade verkstäderna som skulle ske i mars kommer att senareläggas för att ge kommuninnevånarna en bättre möjlighet att ta del av kommunens nya vision och hur ÖP2030 ska bidra till denna.

Under hösten 2017 antogs en ny vision för Lysekils kommun. Parallellt med framtagandet av den nya visionen har Lysekils kommun arbetat med att ta fram en ny översiktsplan - ÖP2030.

ÖP2030 och den fysiska planeringen ska bidra till visionen och inom ramen för ÖP2030 har en programhandling tagits fram

Öka kännedomen hos medborgare

Lysekils kommun har haft som ambition att utifrån programhandlingen genomföra verkstäder i de olika kommundelarna under början av mars men har nu konstaterat att det finns ett värde i att öka kännedomen hos medborgarna om visionen och att låta programhandlingen ligga ute ett tag till innan verkstäderna genomförs.

Lysekils kommun återkommer med nya datum längre fram då det blir aktuellt att genomföra dessa verkstäder.

Synpunkter och Frågor

Har du synpunkter på programhandlingen kan dessa skickas till kommunens registratur, registrator@lysekil.se

Frågor kring ÖP2030 besvaras av Michael Johansson, avdelningen för hållbar utveckling. michael.johansson@lysekil.se, 0523-61 31 50