Translate
Translate
Meny

Ökad tillgänglighet för alla

Foto på äldre dam i rullstol som får hjälp av en kvinna.

Lysekils kommun inventerar ”enkelt avhjälpta hinder” i privatägda publika lokaler.

Ett av byggnadsnämndens mål för 2018 är att arbeta för att invånare och besökare, som har olika funktionsnedsättningar, ska få bättre tillgänglighet till allmänna platser och publika lokaler.

Lysekils kommun har startat arbetet med att inventera och åtgärda kommunens egna lokaler och kommer under 2018 fortsätta med privatägda publika lokaler.

- Vi letar efter det som kallas ”enkelt avhjälpta hinder” och kommer i samarbete med fastighetsägarna bestämma vad som behöver åtgärdas för att öka tillgängligheten, säger Lars Gustafsson, som arbetar med frågan.

Exempel på ”enkelt avhjälpta hinder” är mindre nivåskillnader eller trappsteg, höga trösklar, tunga dörrar och dålig belysning.

Mer information

Du hittar mer information på Boverkets webbplats och är också välkommen att kontakta Frans Arneng, 0523-613325, frans.arneng@lysekil.se och Lars Gustafsson, 0523-613382, lars.gustafsson@lysekil.se