Meny

Dela sidan på sociala medier

Avgifter och taxor

Miljönämnden tar ut en avgift för prövning och tillsyn enligt nämndens verksamhet.

 Det är en grundläggande princip att det är den som bedriver en verksamhet som kan orsaka hälso- eller miljöstörningar som ska betala kostnaderna för samhällets tillsyn.

Målet är att tillsynsverksamheten så långt som möjligt ska vara självfinansierad, istället för att bekostas med skattemedel.

Timavgift 2018

Timavgiften 2018 är följande:

  • Livsmedelstillsyn: 1240 kr/tim.
  • Övrig tillsyn: 1010 kr/tim.
  • Uppdragsverksamhet: 660 kr/tim.

Timavgiften uppräknas årligen efter löneindex (LÖI).

Räkneexempel

Här kan du se några räkneexempel:

  • För en restaurang med 6 timmars tillsynstid blir den årliga kostnaden 7440 kr.
  • För ett avloppsärende som tar 8 timmar att handlägga blir avgiften 8080 kr.
  • För ett värmepumpsärende som tar 2 timmar att handlägga blir avgiften 2020 kr.

Detta är bara exempel på vad avgiften för handläggningen av ditt ärende kan bli.