Translate site

Translate

Meny

Utsättning

Har du ett beviljat bygglov behöver du sätta ut den framtida byggnadens läge i plan och höjd, så kallad utsättning.

En utsättning innebär att man utstakar byggnaden, en tjänst som kommunen erbjuder. Detta kan också utföras av annan person med mätningsteknisk kompetens.

Du kan beställa utsättning hos vår mätningsingenjör. Du kan mejla eller ringa in din beställning.

Sakkunning utförare krävs

Om du väljer en annan utstakare än kommunen behöver du lämna in en anmälan av sakkunnig utförare som sedan ska godkännas av mätenheten enligt Lantmäteriets handbok i mät- och kartfrågor. Du kan lämna in din anmälan skriftligt eller genom mejl till Morgan Ask för granskande och godkännande.

Det är viktigt att en byggnad uppförs på rätt plats. Fel i plan- eller höjdläge kan leda till anspråk på skadestånd från berörda grannar samt kostnader för att rätta till fel i påbörjad byggnation.

Avgifter - prisexempel 2015

Mindre nybyggnad 15-49 m2, 4 272 kr + moms
Enbostadshus 1-199 m2, 9 612 + moms

Om utsättningen utförs av annan än byggnadsnämndens personal, tas avgift ut för underlagsdata, grundmaterial med mera med 20 procent av den avgift, som skulle utgått om kommunen utfört arbetet.

(Taxorna är fastställda av Lysekils kommuns fullmäktige 2011-04-28 § 56)