Translate site

Translate

Meny

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta behöver du när du ansöker om bygglov vid nybyggnation. Det är en handling som upprättas i samband med ny- eller större tillbyggnad av byggnader och är en del av underlaget vid bygglovsansökan.

Det behövs alltid en nybyggnadskarta vid nybyggnation inom detaljplanerat område eller vid kommunalt vatten och avlopp. Kartan har skala 1:500.

Nybyggnadskartan innehåller:

 • Vilken detaljplan som gäller för fastigheten.
 • Befintliga byggnader.
 • Gränser för byggrätt, det vill säga byggbar mark.
 • Anslutningspunkt för vatten och avlopp.
 • Angränsande vägar och gator.
 • Höjdangivelser för anslutande ledningar.
 • Markhöjder.

Du ritar själv in på nybyggnadskartan:

 • Byggnadens placering och mått.
 • Mått till tomtgräns.
 • Sockelhöjd.
 • VA-ledning från anslutningspunkt till husliv.

Du kan beställa din nybyggnadskarta av vår mätenhet. Ring eller mejla in din beställning   0523-61 30 00 eller planochbygg@lysekil.se