Meny

Dela sidan på sociala medier

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta behöver du när du ansöker om bygglov vid nybyggnation. Det är en handling som upprättas i samband med ny- eller större tillbyggnad av byggnader och är en del av underlaget vid bygglovsansökan.

Det behövs alltid en nybyggnadskarta vid nybyggnation inom detaljplanerat område eller vid kommunalt vatten och avlopp. Kartan har skala 1:500.

Nybyggnadskartan innehåller:

 • Vilken detaljplan som gäller för fastigheten.
 • Befintliga byggnader.
 • Gränser för byggrätt, det vill säga byggbar mark.
 • Anslutningspunkt för vatten och avlopp.
 • Angränsande vägar och gator.
 • Höjdangivelser för anslutande ledningar.
 • Markhöjder.

Du ritar själv in på nybyggnadskartan:

 • Byggnadens placering och mått.
 • Mått till tomtgräns.
 • Sockelhöjd.
 • VA-ledning från anslutningspunkt till husliv.

Du kan beställa din nybyggnadskarta vår mätningsingenjör. Du kan mejla eller ringa in din beställning. Det går också att skicka in din beställning via kommunens registrator