Translate site

Translate

Meny

Lägeskontroll

Lägeskontroll innebär att man kontrollerar så att byggnaden kommit i det läget på fastigheten som bygglovet avser.

För att kontrollera detta mäts det befintliga byggnadsläget i plan och höjd, något som normalt utförs efter formsättning av grunden.

Lägeskontrollen ligger också till grund för ajourhållning av kommunens kartor.

Du kan beställa lägeskontroll från våran mätningsingenjör. Du kan mejla eller ringa in din beställning.

Avgift – prisexempel 2020

Nybyggnad huvudbyggnad 50-199 m2, 4 257 kr + moms

Nybyggnad garage/uthus <50 m2, 3 405 kr + moms

(Taxa fastställd av kommunfullmäktige, Lysekils kommun, 2011-04-28 § 56)