Meny

Kart- och Mättjänster

Lysekils kommun kan hjälpa dig med olika kart- och mättjänster. Det är mätenheten som ansvarar för arbetet som rör kartor och mätning. Mätenheten uppdaterar även adressregistret och fastighetsdatasystemet.

Vi utför många olika mätning-, beräkning- karteringstjänster åt kommunala förvaltningar men också konsultuppdrag till externa kunder.

Vi kan hjälpa dig med

  • Kartframställning, till exempel för nybyggnadskarta, olika evenemang och detaljplanearbete.
  • Ledningsmätning.
  • Lägeskontroll.
  • Utsättning.