Translate site

Translate

Meny

Lantmäteri

Hos Lantmäteriet kan du få information om Sveriges geografi, få hjälp med avstyckning och andra typer av förändringar av fastighetsgränser.

Till Lantmäteriet kan du vända dig med din ansökan om lagfart för att registrera dig som en ägare av en fastighet