Meny

Dela sidan på sociala medier

Djur och lantbruk

Foto på kossor som betar.

Här hittar du information om bland annat djur och lantbruk, bekämpningsmedel och cisterner, nödvändiga tillstånd och anmälan.

Ansvaret för djurskyddskontroll och för foderkontroll ligger sedan 2009 hos Länsstyrelsen. Länsstyrelsens tillsynsverksamheten omfattar bland annat djur i lantbruk, sällskapsdjur, försöksdjur, cirkusar och transporter.

Regler för djurskyddet finns i djurskyddslagen, djurskyddsförordningen och ett antal olika föreskrifter.

Miljötillsyn

Miljönämnden i mellersta Bohuslän ansvarar fortfarande för miljötillsynen enligt miljöbalken. Det innebär tillsyn över djur så att de inte orsakar olägenheter för människors hälsa eller miljön samt tillsyn hos lantbrukare och större djurägare på gödsel, kemikalier, avfall, spridning, animaliska biprodukter med mera.