Translate site

Translate

Meny

Strandskydd

Foto på kullerstensstrand

Om din fastighet ligger inom strandskyddat område och du vill bygga nytt, ändra eller riva din bostad behöver du en strandskyddsdispens innan du kan påbörja arbetet.

För att du ska kunna få en dispens måste det finnas ett särskilt skäl och det du vill göra får inte motverka strandskyddets syfte.

Ansöka om dispens

Du kan söka strandskyddsdispens hos miljönämnden i mellersta Bohuslän. Ansökan ska innehålla en ifylld blankett med följande information:

  • Dina kontaktuppgifter.
  • Uppgifter om din fastighet.
  • En beskrivning av vad du vill göra.
  • Vilket behov du har av åtgärden.
  • Vilket särskilda skäl du vill stödja dig på.

Till ansökan ska det även finnas en karta över fastigheten och måttsatta ritningar.

Kontakta gärna miljöenheten för mer information eller om du är osäker på om din åtgärd kräver strandskyddsdispens eller inte.