Meny

Kaminer och eldstäder

Om du vill installera en ny braskamin, eldstad, kakelugn eller installera en kassett i en öppen spis ska du alltid göra en anmälan.

Om du vill bygga en ny skorsten eller rökkanal kan bygglov krävas. En ny traditionellt placerad och utformad skorsten, vid nock indragen från gaveln, kräver i regler inte bygglov. Bygglov krävs däremot om den nya skorstenen eller rökkanalen väsentligt ändrar byggnadens utseende.

Startbesked

Du får inte påbörja installationen innan du fått ett startbesked i din hand. Är handlingarna som du lämnar in ofullständiga kommer du att behöva komplettera den innan du får ett svar på din anmälan, ett så kallat startbesked. Först då kan du påbörja din installation.

Slutbesked

Innan du får börja elda i din spis ska du ha ett slutbesked. När installationen är klar och besiktigad, skickar du in protokollet från sotaren tillsammans med kontrollplanen. Ser allt bra ut utfärdas ett slutbesked och du får börja elda. Börjar du använda kaminen innan slutbesked, kan sanktionsavgift uttas.

Besiktning

Efter genomförd installation ska anläggningen besiktas av skorstensfejarmästaren. Besiktningsprotokollet ska sedan skickas in till samhällsbyggnadsnämnden som utfärdar ett slutbesked, om installationen är godkänd av skorstensfejarmästaren. Innan slutbeskedet är utfärdat får du inte elda i din kamin.

Om du inte anmält och fått ett startbesked och/eller slutbesked innan du börjar elda i kaminen, utgår en sanktionsavgift

En anmälan ska innehålla:

  • Anmälan görs skriftligt på blanketten anmälan enligt plan- och byggförordningen.
  • Produktioninformation om eldstaden, bifoga gärna sida ur informationsbroschyren
  • Planritning, var eldstaden ska placeras i huset
  • Fasadritning som visar befintlig eller ny skorsten
  • Prestandadeklartion där CO-utsläpp framgår (BFS 2018:4, BBR 26 6:7412)