Translate site

Translate

Meny

Bäst i Västra Götaland, 7:a i Sverige

Medarbetare från avdelningen Plan och bygg håller i en gyllene sjua.

Bygglovenheten i Lysekils kommun har sedan 2017 varit med i SKRs (Sveriges kommuner och regioner) mätning: Löpande insikt. Av de 148 kommuner som deltar i denna mätning hamnade Lysekil som nr 7 i rankningen!

Mätningen vänder sig till alla medborgare och företag som fått ett bygglovsbeslut, förhandsbesked eller startbesked. Mätningen svarar på NKI (nöjd kund index) under kontakten med bygglovenheten. Följande områden tas upp i mätningen; information, tillgänglighet, bemötande, kompentens, rättssäkerhet samt effektivitet.

Genomsnittet NKI (nöjd kund index) ligger på 64. Lysekil har i 2019 års mätning ett NKI på 82.

- Det känns väldigt bra, vi är glada och stolta över det här resultatet. Sedan mätningens början har vi hela tiden förbättrat oss. Vi gick från 46:e plats 2017 till 7:de plats 2019, hårt arbete ger resultat, säger Anna Wigell avdelningschef för Plan och Bygg.

Bygga nytt, ändra eller riva

När du vill bygga nytt, bygga till eller sätta upp plank eller mur behöver du bygglov. Ska du riva, schakta eller fylla på jord behöver du ansöka om rivningslov eller marklov.

Går du i bygglovstankar och inte vet om du behöver bygglov eller inte är du välkommen att kontakta bygglovenheten för information och vägledning.

Bygglovsguiden

Guiden innehåller förklaringar till det mesta som du som bygglovssökande kommer i kontakt med och bör veta. Guiden fungerar som ett uppslagsverk. I handboken kan du söka och hitta förklaringar till i stort sett allt som har med bygglovsfrågor att göra. Här finns också detaljerad information om vad lagtexten säger, rättsfall mm.

Nyhet från 1 mars 2020

Större komplementbostadshus 30,0 m2

Riksdagen har beslutat att den tillåtna byggnadsarean för komplementbostadshus ska ökas från 25,0 till 30,0 m2. Utökningen till 30,0 m2 gäller endast för attefallshus som är komplementbostadshus. Precis som tidigare kan ett komplementbostadshus efter utökningen vara antingen en permanentbostad eller ett fritidshus. Om komplementbostadshuset är ett fritidshus finns det vissa undantag från utformningskraven och de tekniska egenskapskraven på byggnadsverk, exempelvis kraven på tillgänglighet och användbarhet.

För komplementbostadshus ska en anmälan skickas in till kommunen. Förutom själva anmälan ska även en måttsatt situationsplan,  plan- och fasadritningar bifogas samt  kontrollansvarig redovisas.

För att få slutbesked för ett komplementbostadshus måste den ifyllda och undertecknade kontrollplanen skickas in. Tas en byggnad i bruk utan slutbesked kommer en sanktionsavgift att tas ut.

"Attefallshus" ex garage, gäststuga, förråd omfattas inte av de nya reglerna, utan har även fortsättningsvis en största byggnadsarea på 25 m2.