Meny

Dela sidan på sociala medier

Bygga nytt, ändra eller riva

När du vill bygga nytt, bygga till eller sätta upp plank eller mur behöver du bygglov. Ska du riva, schakta eller fylla på jord behöver du ansöka om rivningslov eller marklov.

 

Det finns också särskilda regler kring kaminer, eldstäder, altaner, uteplatser och skrämtak.

Går du i bygglovstankar och inte vet om du behöver bygglov eller inte är du välkommen att kontakta bygglovenheten för information och vägledning.

Nyheter i Plan- och bygglagen från 1 juli 2018

En ny förvaltningslag träder i kraft den 1 juli 2018. Den innehåller bland annat bestämmelser om när beslut får verkställas. På grund av detta införs särskilda bestämmelser i plan- och bygglagen, PBL, om när beslut om bygglov, rivningslov och marklov får verkställas. Även denna lagändring träder i kraft den 1 juli 2018.

Lagändringen i PBL innebär att beslut om bygglov, rivningslov och marklov får verkställas först fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Detta gäller även om beslutet inte har fått laga kraft. Läs mer i länken nedan från Boverket.

Lysekils kommun byter höjdsystem från 11 juni 2018!

Varför byter vi höjdsystem?
RH2000 (Rikets Höjdsystem 2000) är ett nationellt höjdsystem som innebär en lättare hantering och användning av höjddata. Mätningarna för RH2000 påbörjades 1979, och avslutades 2003. Höjdsystemet togs nationellt i bruk 2005. Regeringens mål är att alla kommuner i Sverige ska ha anslutit sig till RH2000 senast
2018-06-30.

Vem berörs?
Det berör mest de som arbetar med någon form av höjder, eller använder höjdsatta kommunala kartor.
All geografisk data som leveras ut från kommunen kommer
efter den 11 juni att vara i RH2000, om inget annat är överenskommet. Detta innebär också att all data som levereras till kommunen ska levereras i RH2000, om inget annat är överenskommet. Under en period gäller det att vara observant på vilket system man arbetar i och vara noggrann med att märka arbeten med vilket system som har använts.
 
Hur mycket är skillnaden?
Den genomsnittliga höjdskillnaden ligger på 26 cm. Det vill säga att en punkt som har höjden +36.00 i RH00 har höjden +36.26 m i RH2000. Detta innebär att marken i Lysekils kommun har höjt sig ca 26 cm från 1900 fram tills nu.
 

Bygglovsguiden

Använd gärna bygglovenhetens bygglovsguide. Guiden innehåller förklaringar till det mesta som du som bygglovssökande kommer i kontakt med och bör veta. Guiden fungerar som ett uppslagsverk. I handboken kan du söka och hitta förklaringar till i stort sett allt som har med bygglovsfrågor att göra. Här finns också detaljerad information om vad lagtexten.