Meny

Dela sidan på sociala medier

Luften utomhus

Luften i Lysekil är generellt bra. För att kontrollera luftkvaliteten görs mätningar av luftföroreningar på två platser i centrala Lysekil.

Risker

I utomhusluften finns en mängd föroreningsämnen som är skadliga för hälsan och miljön. Dessa ämnen förekommer i form av både partiklar och gaser. Höga halter av luftföroreningar kan leda till andningsbesvär och ökar risken att drabbas av sjukdomar som påverkar framför allt hjärta, kärl och lungor. Medborgarna utsätts för högst halter av luftföroreningar vid hårt trafikerade vägar i trånga gaturum. Vid stadsplanering är det därför viktigt att tänka på att luften bör vara så ren som möjligt där människor bor och vistas.

Luft i väst

Lysekils kommun är medlem i Luftvårdsförbundet för Västra Sverige. Luftvårdsförbundet, Luft i Väst, samordnar mätningar av luftföroreningar, vindar och nederbörd liksom modellering av spridning av olika luftburna ämnen. På Luft i Västs webbplats kan man se vilka mätningar som är utförda i kommunen.