Meny

Nybyggnadskarta

Det är du som byggherre som ansvarar för att åtgärden är uppförd på rätt plats det vill säga enligt bygglovet eller startbeskedet.

Byggnadsnämnden ansvarar för ett antal uppgifter inom lov- och byggprocessen. En av dessa uppgifter är att upprätta och tillhandahålla en nybyggnadskarta om det behövs för prövningen av en fråga om bygglov. Det är viktigt att kartunderlaget för bygglovet är korrekt och tillförlitligt eftersom nybyggnadskartan bland annat används som underlag vid utstakningen.

Kostnad för nybyggnadskarta för år 2022

Kostnaderna kan variera beroende på ändamålet eller användning av kartmaterialet. Exemplet nedan gäller upp till 1999m2 (tomtyta). Handläggningstid ungefär 2 veckor.

Skriv tabellbeskrivning här

Nybyggnadskarta


Vid nybyggnad av enbostadshus/flerbostadshus upp till till 1999m2

8 694 kr*

Enkel nybyggnadskarta med fältkontroll

Timtaxa*

Enkel nybyggnadskarta utan fältkontroll

Timtaxa*

*timtaxa 950 kr. Tjänsten är momsbefriadHar du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kontaktcenter@lysekil.se