Meny
Ikon utropstecken

Planerat underhåll på kommunens e-tjänster - störningar kan förekomma. Mer information

Snöröjning enskilda vägar

Lysekils kommun ansvarar för snöröjning på vissa enskilda vägar och allmänna kommunala vägar. Halkbekämpning på enskilda vägar ansvarar väghållaren för.

Enskilda vägar

Dessa förutsättningar ska vara uppfyllda för att snöröjning ska utföras av kommunen:

  • Vägen skall betjäna fastigheter där det bor personer folkbokförda i Lysekils kommun.
  • Vägen ska ha en längd över 100 meter.
  • Snödjupet ska vara minst 10 centimeter innan snöröjning utförs.
  • Vägen ska vara framkomlig för traktor med plog.
  • Vägen ska vara röjd för träd och buskar. Fri höjd 4,5 meter.
  • Vägen ska vara utmärkt med snökäppar. (Finns att köpa hos LEVA i Lysekil AB.)

Snöröjning kommer inte att ske på vägar där större snösamlingar kunnat undvikas genom snöstaket. (Snöstaket kan beställas hos LEVA i Lysekil AB mot kostnad.)

Åtgärder mot halka vidtas inte av Lysekils kommun utan är väghållarens ansvar.

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post:kommun@lysekil.se

Vad är en enskild väg?

Enskilda vägar är alla vägar som inte sköts av stat eller kommuner. De sköts istället av enskilda markägare eller av organisationer som samfällighetsföreningar, vägföreningar, vägsamfälligheter eller ideella föreningar.

Hur vet jag vem som ansvarar för en enskild väg?

Det finns inget samlat register över vem som ansvarar för enskilda vägar i Sverige.
Enskilda vägar sköts av enskilda markägare eller av organisationer som samfällighetsföreningar, vägföreningar, vägsamfälligheter eller ideella föreningar.

Om det har bildats en samfällighetsförening kring skötsel av vägen kan du vända dig till lantmäteriet för att få uppgifter om den. Här hittar du en direkt länk :Lantmäteriet Länk till annan webbplats.