Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Fastighetsägares ansvar för snöröjning

Under vintern är det några saker som du som fastighetsägare behöver tänka på. Det gäller bland annat snöröjning och halkbekämpning på trottoarer och att ordna fri väg för sophämtning.

Fastighetsägare ansvarar för sina ytor till exempel parkeringsplatser och uppfarter, men även för vissa ytor som tillhör kommunen. Om någon halkar och skadar sig på trottoar eller gångyta utanför din fastighet är du som fastighetsägare ansvarig.

Fastighetsägares ansvar

I Lysekils kommuns "föreskrifter om gångbanerenhållning" finns beskrivet vad som är fastighetsägarens ansvar vid snö och halka.

Snöröjning innanför tomtgräns är alltid fastighetsägarens ansvar. Fastighetsägaren har också ansvar för skötseln av gångbanan utanför fastigheten. Det innebär att snö ska skottas bort och att sandning ska ske vid halka. Saknas gångbana ska du skotta och sanda ett utrymme av 1,2 meter utanför fastigheten.

Du som fastighetsägare ska se till att väg till sopkärl och brevlåda är skottad och att det inte finns risk för ras av snö eller istappar från taket. Ligger det en rännstensbrunn inom gångbanan utanför fastigheten måste is och snö avlägsnas från gallret.

Du som fastighetsägare kan bli skadeståndsskyldig om någon halkar och skadar sig på den osandade gångbanan. Den som bryter mot föreskrifterna kan också dömas till böter. 


Här kan du hämta salt och sand för halkbekämpning

Du som är fastighetsägare kan hämta enstaka hinkar medisgrus för halkbekämpning hos LEVA i Lysekil AB. Ta gärna med egen hink och hämta från :

 • LEVAs anläggning i stora Långevik i Lysekil, på anvisad plats.
 • LEVAs huvudkontor i industriområdet i Gåseberg, på anvisad plats.
 • Bredvid återvinningsstationen strax före Bottnavallen i Grundsund.


Bra att veta för dig som äger en fastighet

 • Sophämtning och postgång fungerar inte utan dig
  Sopkärl ska kunna rullas ut till gatan utan problem. Sophämtning och snöröjning Länk till annan webbplats.
 • Beskär buskar och träd så kan vi snöröja ännu bättra i ditt kvarter
  Grenar och växtlighet kan lätt bli ett hinder för snöröjningsfordon vilket innebär att snöröjningen kan hindras eller att den blir sämre utförd.
 • Se till att gator och gångstråk hålls fria
  Kom ihåg att det inte får stå basketkorgar eller andra redskap på gator eller gångstråk. Det gäller särskilt vintertid när snöröjningsfordon ska komma fram.
 • Hålla brunnar fria
  Finns det en dagvattenbrunn intill din fastighet? Se till att den är fri från löv, snö och is så rinner smältvatten undan bättre när det töar.
 • Skotta åt rätt håll - minska snövallen
  Tänk på att inte skotta snön från din uppfart ut i gatan - lägg snön på din egen tomt. Lägg snön rätt så minskar du din snövall.


Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kommun@lysekil.se