Meny

Snöröjning och halkbekämpning

När det snöar är det bland annat kommunens uppgift att se till att det blir snöröjt. Olika aktörer ansvarar för olika vägar, gång- och cykelbanor.

Var och vem snöröjer kommunen?

Staten, via Trafikverket, eller kommuner, vägföreningar/samfällighetsföreningar eller enskilda fastighetsägare är väghållare för olika typer av vägar.

  • Staten genom Trafikverket, ansvarar för de allmänna vägarna. Undantaget är de allmänna vägar som ingår i kommunal väghållning.
  • Kommunerna förvaltar kommunala gator och vägar , undantaget gemensamhetsanläggningar,inom exempelvis : Dona, Tröten, Torpet.
  • Kommunerna snöröjer kommunala gator samt enskilda vägar som uppfyller följande förutsättningar. Länk till annan webbplats.

Tätorter

LEVA i Lysekil AB sköter snöröjning och halkbekämpning i tätorterna. Genomfartsleder och större gator med kollektivtrafik prioriteras först. Därefter plogas:

  • gator i anslutning till industriområde
  • gång- och cykelbanor till skolor
  • centrum med affärsgator
  • övriga genomfartsgator
  • bostadsgator.

Sandning och saltning

Sandning och saltning utförs i begränsad omfattning och koncentreras till backar, vägskäl och kurvor.

När börjar snöröjningen?

Snöröjningen påbörjas när snödjupet på gator är minst 10 cm. Snöröjning påbörjas när snödjupet på gång- och cykelbanor är minst 4 cm.

 

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kontaktcenter@lysekil.se