Meny
Ikon utropstecken

Planerat underhåll på kommunens e-tjänster - störningar kan förekomma. Mer information

Snöröjning och halkbekämpning

När det snöar är det bland annat kommunens uppgift att se till att det blir snöröjt. Olika aktörer ansvarar för olika vägar, gång- och cykelbanor.

Var och vem snöröjer kommunen?

Staten, via Trafikverket, eller kommuner, vägföreningar/samfällighetsföreningar eller enskilda fastighetsägare är väghållare för olika typer av vägar.

 • Staten genom Trafikverket, ansvarar för de allmänna vägarna. Undantaget är de allmänna vägar som ingår i kommunal väghållning.
 • Kommunerna förvaltar kommunala gator och vägar , undantaget gemensamhetsanläggningar,inom exempelvis : Dona, Tröten, Torpet.
 • Kommunerna snöröjer kommunala gator samt enskilda vägar som uppfyller följande förutsättningar. Länk till annan webbplats.

Tätorter

LEVA i Lysekil AB sköter snöröjning och halkbekämpning i tätorterna. Genomfartsleder och större gator med kollektivtrafik prioriteras först. Därefter plogas:

 • gator i anslutning till industriområde
 • gång- och cykelbanor till skolor
 • centrum med affärsgator
 • övriga genomfartsgator
 • bostadsgator.

Sandning och saltning

Sandning och saltning utförs i begränsad omfattning och koncentreras till backar, vägskäl och kurvor.

När börjar snöröjningen?

Snöröjningen påbörjas när snödjupet på gator är minst 10 cm. Snöröjning påbörjas när snödjupet på gång- och cykelbanor är minst 4 cm.

 

Skicka upplysningar om snöröjning i systemet för felanmälan:

Vill du upplysa oss om halka eller att det inte blivit snöröjt i ditt område? Anmäl gärna det i vårt system "Felanmälan- lysekils kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.":

 1. Välj kategori "Gata/trafik"
 2. Välj "vinterväghållning"
 3. Välj den kategori det gäller
 4. Fyll i adress och beskriv med egna ord ditt ärende
 5. Fyll i kontaktuppgifter ifall vi behöver mer information.

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kommun@lysekil.se