Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Nyttokort

Nyttokort är för dig som är näringsidkare, serviceföretag och för sjuk- och socialvårdande personal/arbetsledare med särskilda behov att parkera, den ger undantag från vissa parkeringsbestämmelser på gatumark och vissa parkeringar på tomtmark.

Generellt gäller att fordonet har ett avgörande betydelse för arbetets utförande. Nyttokortet får endast användas då fordonet nyttjas för rörelsens/verksamhetens räkning och inte för enskild person eller företag som privat parkering. Nyttokortet är inte avsett för fordon som i huvudsak används för förarens förflyttning och transporter av mindre mängd gods.


Kostnad för nyttokort

Kostnaden för nyttokort är 800 kr + moms per kalenderår. Ändring av registreringsnummer eller förlorat kort, 60 kr.

Nyttokort beviljas för

Nyttokorttillstånden finns i tre kategorier:

Katgori 1

Parkeringstillstånd för hantverkare och serviceföretag. Fordonet är fast inrett till arbetsplats för installation eller reparation av fast eller lös egendom.

 • Fordonet ska behövas för transport till eller från arbetsplatsen.
 • Fordonet kan behövas visas upp före klassificering.
 • Tillåten uppställning får ske så lång tid som behövs för arbetets utförande på plats där parkeringsförbud gäller enligt lokal trafikföreskrift samt avgiftsfritt på kommunala parkeringar där avgift gäller.

Kategori 2

 • Parkeringstillstånd för sjuk och socialvårdande personal.
 • Fordonet används i sjukvård, hemtjänst eller socialvårdande uppgifter
 • Tillåten uppställning får ske under högst 2 timmar på plats där parkeringsförbud gäller enligt lokal trafikföreskrift samt avgiftsfritt på kommunala parkeringar där avgift gäller.

Kategori 3

 • Arbetsledare som besöker olika arbetsplatser och lämnar eller hämtar material, ritningar och liknande.
 • Fordonet är nödvändigt för transport och förvaring av tyngre verktyg eller ekonomisk värdefullt gods.
 • Tillåten uppställning får ske under högst 2 timmar på plats där parkeringsförbud gäller enligt lokal trafikföreskrift samt avgiftsfritt på kommunala parkeringar där avgift gäller.

Villkor för nyttokort

 • Tillståndet ska vara placerat i framrutan, väl synligt utifrån.
 • Vid förändring ska tillståndshavaren meddela detta till Lysekils kommun, Samhällsbyggnadsförvaltning, Kontaktcenter.
 • Missbrukas tillståndet kan detta återkallas.
 • Kopia eller avskrift av tillståndet är inte giltigt.
 • Polismans och parkeringsvakters anvisningar ska efterföljas.
 • I övrigt gäller uppsatta vägmärken och trafikregler.
 • Nyttokort gäller enbart på Lysekils kommun allmänna parkeringar och tomtmark.

Nyttokortet gäller inte

 • Parkeringar där skyltning om att tillstånd erfordras,
 • där stannandeförbud råder,
 • på ändamålsplats som vänd-, last-, taxi- eller annan specialplats,
 • på parkeringsplats som är reserverad för rörelsehindrade,
 • på parkeringsplats som finns i anslutning till den egna verksamheten,
 • plats där lokal trafikföreskrift om parkeringsförbud finns i anslutning till den egna verksamheten.
 • i reserverat körfält eller på busshållplats,
 • i strid mot Trafikförordningens bestämmelser.

Övriga information

 • Man kan ansöka för innevarande kalenderår.
 • Ett nyttokort gäller ett fordon.
 • Handläggningstiden upp till 3 veckor.

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kommun@lysekil.se