Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Parkering och parkeringstillstånd

Inom Lysekils centrum finns cirka 1 800 parkeringsplatser. På vissa av dem är det avgift på sommaren mellan 15 juni till 15 augusti.

Parkeringstider

Om inget annat anges är parkering tillåten i 24 timmar inom tätbebyggt område på allmän gata.

24 timmarsregeln gäller måndag till fredag. På lördagar, söndagar, helgdagar och dag före helgdagar får du parkera under obegränsad tid.

Ett märke med vitt P på blå botten anger samma sak.Exempel på detta:

  • Parkerar du kl. 13.00 en vanlig måndag måste du hämta bilen senast kl 13.00 på tisdagen.
  • Parkerar du kl. 13.00 en söndag måste du hämta bilen senast kl. 24.00 på måndagskvällen.
  • Parkerar du kl.15.00 en fredag måste du hämta bilen senast kl. 24.00 på måndagskvällen. Avbryts 24-timmarsregeln börjar dina 24 timmar räknas först nästkommande vardag.

På ett märke med vitt P på blå botten kan det finnas tilläggstavlor som anger hur lång tid man får parkera och vilka klockslag som kan gälla.

Parkeringskarta och publika laddstationer

I vår parkeringskarta hittar du information om var det finns kommunala parkeringsplatser, ställplatser för husbilar och laddplatser för elbilar i Lysekils centrum.

Parkeringstillstånd

Det finns möjlighet att ansöka om olika typer av parkeringstillstånd för dig som har parkeringsbehov i din vardag eller i ditt arbete.

Nyttoparkeringskort

Nyttoparkeringskort är för dig som är näringsidkare, serviceföretag och för sjuk- och socialvårdande personal/arbetsledare med särskilda behov att parkera. Nyttoparkeringskortet ger undantag från vissa parkeringsbestämmelser på gatumark och vissa parkeringar på tomtmark.

Mer informatin om nyttokort

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Du som har svårt att gå eller har annat funktionshinder kan i vissa fall få parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Om du inte själv kör fordonet krävs särskilda skäl för att du ska få parkeringstillstånd, till exempel att du behöver förarens hjälp när du vistas utanför fordonet.

Här kan ni läsa mer om Parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Boendeparkeringskort i Grundsund och Fiskebäckskil

  • Du som bor i centrala Grundsund och Fiskebäckskil och inte har möjlighet till parkering på din egen tomt eller i gemensamhetsanläggning kan söka boendeparkeringskort hos Lysekils kommun.
  • Du måste vara folkbokförd på en fastighet inom det aktuella området.
  • Du måste vara registerad ägare alternativt leasat fordon eller tjänstebil skriven på din arbetsgivare.
  • Kortet gäller för upp till två registrerade fordon men du får bara tillgång till en plats.
  • Boendekortet gäller för ett år i taget. Om adressen ändras eller bilen byts måste kortet förnyas.
  • Du får en tilldelad plats på någon av kommunens allmänna parkeringar så nära din bostad som möjligt. Parkeringen kommer att vara skyltad med boendeparkering och en områdeskod så du vet vilken det är och allmänheten förstår att dom inte får parkera där.
  • Avgiften för boendeparkeringskort är 1500 kr + moms per år.

Ansöka om boendeparkering Länk till annan webbplats.