Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Grävtillstånd och trafikanordningsplan

Ska du gräva på kommunal mark - kanske för att dra elkablar eller telekablar - behöver du ett grävtillstånd.

I vissa fall behövs även en trafikanordningsplan. En trafikanordningsplan krävs för många arbeten som inkräktar på gatumark och trafik - inte bara vägarbeten, utan också till exempel takskottning, husdräneringar och fasadrenoveringar.

Om arbetena medför upplag av massor eller om bodar eller containrar måste ställas upp eller liknande behöver du också söka tillstånd hos polisen. Om polisen beviljar tillstånd får du betala en avgift för markupplåtelsen till Lysekils kommun, här kan du läsa mer om markupplåtelse.

Kontakta kommunen i god tid för att nå fram till den bästa tekniska lösningen och för samordning med andra projekt som kan vara aktuella.

 

Anvisningar

Du som är ansvarig för arbetet ska följa kommunens anvisningar för grävning i kommunal mark, se dokumentet "Bestämmelser för arbeten inom gatu- och parkmark". Pdf, 1.5 MB.

 

Bilagor som skall bifogas ansökan:

  • Ritning som detaljerat redovisar planerat arbete och arbetsområde
  • Trafikanordningsplan för vägarbete och belamring
  • Bilder på platsen innan ni sätter igång grävningen
  • Kopia på avtal eller ledningsrätt med kommunen.