Meny

Belysning

Det kommunala bolaget LEVA i Lysekil AB står för drift och underhåll av Lysekils kommuns vägbelysningsnät på uppdrag av kommunen.

LEVA i Lysekil AB sköter också om juldekorationerna i Lysekil samt i Brastad. Tre granar med belysning sätts upp i Lysekil, Brastad och Grundsund. Belysning juletid finns också på vattentornet i Lysekil.

Tillsyn

Tillsyn av gatubelysning utförs sex gånger per år. I januari/februari, mars, maj, augusti, oktober samt november/december. Samtliga glödlampor byts med en intervall på 4-5 år.

Felanmälan

Felanmälan kan göras till LEVA i Lysekil AB hela dygnet. Fel som utgör en säkerhetsrisk åtgärdas omedelbart. Bortfall av fem lampor eller mer i rad åtgärdas snarast möjligt.

Samtliga belysningsstolpar (utom på Skaftö) har ett unikt nummer bestående av fyra svarta siffror på gul botten. Vid felanmälan anges stolpnummer.