Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Starta och driva företag i kommunen

Att etablera sitt företag i Lysekils kommun är att välja en hög livskvalité för dig som företagare och för dina anställda. Att bo och driva företag i Lysekils kommun innebär en livsstil med variation och valmöjligheter hela året runt.

Bo och driva företag i Lysekils Kommun

Lysekil har ett naturskönt läge vid Gullmarsfjorden på västkusten. Kommunen med cirka 14 500 invånare har ett varierat och väl utvecklat näringsliv, god kommunal service och fantastiska rekreationsmöjligheter. I Lysekils kommun är det nära till allt och befriande fritt från bilköer och trafikljus.

I Lysekils kommun finns ledande företag inom flera olika branscher representerade, med spetskompetens, lokala-, nationella- och internationella kunder.

Besöksnäring, bygg och entreprenad, konsult och serviceföretag, hälso- och friskvård, mekaniska verkstäder, högteknologisk produktion och marina näringar. Vår branschbredd ger oss fantastiska möjligheter till samarbeten och att locka rätt kompetens till företagen.

Att etablera sitt företag i Lysekils kommun är att välja en hög livskvalité för dig som företagare och för dina anställda. Att bo och driva företag i Lysekils kommun innebär en livsstil med variation och valmöjligheter hela året runt.

Lysekils kommun ligger i Bohuslän som med sin unika skärgård är utsett av CNN Travel som topp tio av världens vackraste naturområden. Här finns perfekta vatten för kajak, dykning, bad och båtliv och våra berghällar erbjuder klättring i världsklass. I kommunen finns gott om fritidsanläggningar såsom simhall, ishall, ridsportsanläggningar och sporthallar. Här finns ett rikt och aktivt föreningsliv.

Har du behov av ny verksamhetsmark?
Kommunen ska ge förutsättningar för företagare och entreprenörer att driva och utveckla sin verksamhet. Det innebär att kommunen ska ha en god insikt i verksamheternas behov, både på kort och lång sikt.

I vissa fall är det tillgång till verksamhetsmark som utgör det största behovet för att kunna starta upp eller utöka en verksamhet. Inom detta område, arbetet med att tillgängliggöra verksamhetsmark, vill kommunen bli bättre.

Vi, som arbetar med exploatering, näringslivsfrågor och strategisk fysisk planering i kommunen, vill föra en aktiv dialog och samverka med privata markägare för att skapa nya områden för verksamhetsetableringar i kombination med att förtäta och utveckla redan befintliga verksamhetsområden. Som ett steg i detta arbete har vi tagit fram en enkät för att undersöka behovet av verksamhetsmark i kommunens alla delar.

Vi hoppas att ni kan ta er tid att besvara frågeställningarna i enkäten så att vi kan väga in era viktiga svar i vårt fortsatta arbete! Enkäten är öppen att svara på fram till och med den 12 april.

Här hittar du undersökningen Länk till annan webbplats.

Välkommen hit!

Kontakta vår Företagslots för mer information.
E-post: foretagslots@lysekil.se

Malin har valt att flytta till Skaftö och starta ett företag

Malin flyttade med sin familj till Skaftö. Här har hon startat ett företag där hon jobbar på distans mot sina kunder i Stockholm.

Linnéa har valt att flytta till Grundsund med sitt företag

Linnéa träffade kärleken, lämnade Göteborg och flyttade till Grundsund. Här kan hon leva nära det hon jobbar med varje dag - havet.

Malin har valt att starta ett företag i Lysekil

Malin har valt att starta sin verksamhet i Lysekil - något hon rekommenderar fler att göra. Här är det lättare att bygga relationer och påverka det som händer.

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kommun@lysekil.se