Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Träd på kommunal mark

Foto på trädkrona med mörkgröna löv och ljusgröna ekollon.

Lysekils kommun ansvarar för träden på den kommunala park- och naturmarken. Det innebär att privatpersoner inte får lov att fälla träd eller röja sly på kommunal mark.

Bedömning om tillstånd att fälla träd

Generellt är Lysekils kommun restriktiv med att tillåta fällning av träd. Varje enskilt fall bedöms för sig. Varje träd bedöms utifrån trädets värde med avseende på ålder, art och biologiskt värde.

Privatperson som önskar fälla träd på kommunal mark

Om du som privatperson önskar fälla träd på kommunal mark ska detta först anmälas till kommunen via vårt E-tjänst. Du hittar en länk ner på denna sida.

Skadade träd

Om du misstänker att det finns akut risk för att trädet kan falla och att någon eller något då kan komma till skada – ring direkt till kontaktcenter på telefon 0523-61 30 00.