Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Skadade och döda djur vid kusten

Vart ska du vända dig om du till exempel hittar en död säl eller en skadad tumlare? Eller om du ser en vik med flytande olja, märker att vattnet är grumligt och färgat eller om du tror att du har hittat en främmande art?

Informationscentralen för Västerhavet tar gärna emot dina observationer eller hjälper dig med dina frågor om kustvattenmiljön. Kontakta dem lättast via mail på infovasterhavet@lansstyrelsen.se

Det finns också flera sidor där du kan rapportera in dina observationer direkt till ansvariga aktörer och Informationscentralen Västerhavet har här listat några av de viktigaste.

Vilda blåmusslor – plocka inte själv – utan köp dom!

Informationscentralen Västerhavet gör vanligtvis uppdateringar varje vecka för att alla ska kunna ta del av eventuella förhöjda halter av olika alggifter som ansamlas i musslor och ostron, främst i Bohuskustens musselodlingar.

Nya forskningsresultat visar att våra blåmusslor har minskat avsevärt, inte bara i Sverige utan i hela Europa. Därför kommer Informationscentralen Västerhavet inte uppdatera vår webbplats lika ofta i sommar. Vi kommer bara att uppdatera webbplatsen vid halter som överskrider gränsvärden.

Vi uppmanar alla att istället köpa blåmusslor från svenska odlingar. Om du vill se vilka odlingar som är igång och skördar hittar du det på Livsmedelsverkets webbplats

Rapportera döda djur, till exempel sälar

Om du hittar en död säl, hör av dig till den kommunen du befinner dig i. Kommunen ansvarar för att ta bort döda djur på allmänna platser. Ligger sälen på en privat strand är det ägaren som får ta bort den eller eventuellt sänka den i havet om den utgör en olägenhet.

Skicka gärna in din observation med position och bild om du har möjlighetvia länken nedan.

Döda ejdrar

Om du ser en död ejder så önskar vi få in denna observation med position till infovasterhavet@lansstyrelsen.se. alternativt direkt till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA

Döda vildfåglar

Vid fynd av döda vilda fåglar på allmän plats eller i naturen kan ni välja något av nedanstående alternativ för hantering. Observera att den som hanterar fåglar bör använda skyddshandskar och tvätta händerna efter hantering.

  • Låt fåglarna ligga kvar. Att vilda fåglar dör är en naturlig företeelse.
  • Gräv ner fåglarna så att inga andra djur kommer åt materialet.
  • Om nedgrävning inte är möjligt kan mindre fåglar läggas i en vanlig plastpåse (fylld till max hälften så påsen kan knytas ihop ordentligt). Påsen läggs i ytterligare en plastpåse som också försluts noga och läggs i soporna tillsammans med annat brännbart material.
  • Om fåglarna är för stora eller för många för att läggas i sophanteringen enligt ovan bör de i stället läggas i dubbla sopsäckar och köras till förbränning. Kontakt ska tas med förbränningsanläggningen för instruktioner hur materialet kan tas emot

Läs mer om hantering av döda vildfåglar i länken nedan.

Rapportera skadade eller unga sälar

Om du hittar en sälkut (sälunge) eller en skadad säl kan du kontakta Naturhistoriska riksmuseet; Hittat en levande eller skadad sälkut .

Du kan också kontakta Informationscentralen på infovasterhavet@lansstyrelsen.se. Då kan vi skicka vidare eventuell information till ansvariga aktörer.

Sjuka djur

Om man observerar ett djur på kusten som verkar sjukt eller har svåra skador (fisk, säl, tumlare, fiskmås med mera), kontakta infovasterhavet@lansstyrelsen.se så att vi kan förmedla detta till rätt personer för hantering. Var noga med att aldrig ta i ett misstänkt sjukt djur utan handskar eller liknande.

Valar är statens vilt

Under de senaste åren har observationer av valar på västkusten ökat. Observationer av bland annat tumlare, späckhuggare, knölval, vikval och näbbval är bara några som inrapporterats längs västkusten. Alla valar är statens vilt enligt jaktlagen och jaktförordningen. Fynden ska rapporteras till Naturhistoriska riksmuseet

Främmande arter

När djur och växter flyttas till nya områden där de inte har funnits tidigare kan det bli stora problem. Nya arter som kommer till ett område kan tränga undan de arter som redan fanns där eller så kan de föra med sig sjukdomar och parasiter till det nya området.

En främmande art som har förmågan att allvarligt förändra sin omgivning på ett oönskat sätt, till exempel genom att konkurrera ut inhemska arter eller sprida smittor, kallas för invasiv. På västkusten kan man bland annat hitta blåskrabba, penselhårskrabba, klängmanet och svartmunnad smörbult. Man vet att de kan ha en påverkan på vår kustmiljö.

Om du misstänker att du hittat en främmande art, rapportera in till Havs- och vattenmyndighetens rapporteringsapp för vattenorganismer Rappen. Är du osäker på hur du ska hantera den så höra av dig till infovasterhavet@lansstyrelsen.se

Utsläpp av olja eller andra skadliga ämnen

Om man observerar olja, diesel, plastpellets eller paraffinklumpar längs kusten så kontakta först din kommun eller maila infovasterhavet@lansstyrelsen.se med position och gärna foto. Skulle det vara något mycket storskaligt så kontakta kommunen samt hör av er till Länsstyrelsens tjänsteman i beredskap som har jour alla dagar på året: tib.vastragotaland@lansstyrelsen.se.

Algblomning

Ser vattnet tjockt och grumligt ut kan det röra sig om en algblomning. På västkusten har vi flera algsläkten som kan producera gifter men de är främst när de ansamlas i musslor och ostron som de kan bli giftiga halter för oss. Ibland färgas vattnet orange och då rör det sig sannolikt om algen Noctiluca eller så kallad mareld, vilket är ofarligt.

Om man tar en skopa av det färgade vattnet och går in i ett mörkt rum och skakar så kan man bekräfta att det är en Noctiluca-blomning då de skapar eget ljus vid stress och vattnet lyser då upp.

Informationscentralen Västerhavet tar gärna emot observationer av alla misstänkta blomningar på infovasterhavet@lansstyrelsen.se.

För mer information om mikroalger och deras gifter kan man kontakta experter på SMHI på planktongroup@smhi.se.

Afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest har konstaterats i Fagersta och Norbergs kommuner i Västman­lands län. För att förhindra att sjukdomen sprider sig i Sverige är det viktigt att du lär dig mer om sjukdomen, symtom och förebyggande åtgärder.

Afrikansk svinpest är en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin, däremot drabbar den inte människa eller andra djurslag. Viruset kan överleva länge i charkvaror och kött från dessa, så om virussmittade matrester hamnar i naturen kan sjukdomen spridas.
Genom att kasta ditt matavfall i soptunnor som vildsvin inte kommer åt är du med och stoppar smittan – tack för din insats!