Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Naturreservat

Av alla i Västra Götaland är det Lysekilsborna som har närmast till naturreservat eller naturvårdsområden, bara en kilometer i genomsnitt. Genomsnittet i hela landet är tre kilometer.

Vi har tio naturreservat av skiftande slag, från ädellövskogar till Gullmarsfjordens marina miljöer, från orkidéängar till magnifika röda granitklippor.

På Länsstyrelsens webbplats kan du läsa om naturreservaten i Lysekils kommun och om hur du tar dig dit.

En stor del av Lysekils kommuns yta omfattas också av andra slag av naturskydd. Vi har stora områden som anses vara av riksintresse för naturvården eller som ingår i Natura 2000, ett europeiskt nätverk för att bevara den biologiska mångfalden.