Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Invasiva arter

Invasiva främmande arter är ett av de största hoten mot biologisk mångfald eftersom de sprider sig över kommunen och orsakar bekymmer för markägare, ett stort spektrum av verksamheter, samhället i stort och inte minst naturen.

Bara under de senaste åren har vi sett en ökad spridning i vår kommun av flera invasiva arter, som till exempel jättebalsamin och parkslide. För att kunna hejda utvecklingen är det viktigt att alla – både vi på kommunen och allmänheten bidrar. I takt med att klimatet förändras finns risk att spridningen av främmande invasiva arter i Sverige ökas. Det är en utveckling som oroar.

Kommunen är skyldig som en annan markägare att ta bort EU-listade invasiva arter. Vilka de är kan ni läsa på Naturvårdsvrkets webbsida EU-förordningen om invasiva främmande arter (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Rapportera fynd i naturen

När många så här års söker sig ut i naturen ökar risken för att invasiva växter sprids från plats till plats. Därför är det viktigt att kunna känna igen olika arter och veta hur de ska hanteras, samt att rapportera fynd av de invasiva djur och växter man stöter på.

Fynd av invasiva främmande arter ska rapporteras till en av följande:

Vad ska man göra om man träffar på en invasiv art i naturen?

En bra tumregel är att inte röra invasiva växter överhuvudtaget – och absolut inte flytta dem eller ta med dem hem. Kontakten kan nämligen räcka för att få med sig frön eller växtdelar som sätter fart på spridningen.

Vissa invasiva växter är också giftiga, som till exempel jätteloka. Om man har gått igenom ett område där invasiva växter finns, ska man stanna upp och borsta av sig eventuella frön, innan man vandrar vidare. Det är särskilt viktigt innan man ska besöka naturreservat, nationalparker och andra känsliga miljöer.

Det är viktigt att rapportera när man ser invasiva växter och det är bra att skicka med foto av arten.

På Naturvårdsverkets webbsida hittar du mer information du kan göra som privatperson För dig som privatperson (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Här är några av de viktigaste invasiva arterna att hålla koll på om du har trädgård eller om du rör dig i naturen:

Jättebalsamin

Jättebalsamin

Bildkälla: Naturvårdsverket

Förekommer över nästan hela Sverige. Växten kan bli 2,5 meter hög och bildar täta bestånd. Blommorna är rosa. Den är EU-listad så du är skyldig att ta bort den på din egen tomt.

Tips: Jättebalsamin är lätt att bekämpa. Dra upp den och packa i säckar för transport. Gör det innan den gått i frö, för det orsakar stor spridning. Upprepa flera gånger per säsong.

Så tar du bort jättebalsamin | Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Blomsterlupin

blomsterlupin

Bildkälla: Naturvårdsverket

Finns över nästan hela landet. Blir upp till 120 cm hög och får blå, rosa, vita samt lila blommor i klasar.

Tips: Plantera den inte. Om du redan har den – ta bort den innan den sätter frö. Gräv upp den, eller slå om det är mycket, och upprepa det i flera år.

Läs mer om blomsterlupin | Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 Vresros

vresros

Bildkälla: Naturvårdsverket

Finns i södra och mellersta Sverige och längs norrlandskusten, ofta på stränder. Stor, taggig buske med rosa eller vita blommor som bildar nypon.

Tips: Slå av blommorna före frösättningen dvs. innan det blir nypon. Gräv upp den med rötterna, innan den hinner växa sig stor och klipp bort rotskott.

Läs mer om vresros | Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jätteloka

jätteloka

Bildkälla: Naturvårdsverket

Finns i nästan hela Sverige. Kan bli upp till tre meter hög. Den är EU-listad så du är skyldig att ta bort den på din egen tomt.

Tips: Växtsaften kan ge svårartade blåsor så använd skyddsutrustning om du ska bekämpa den. Innan den satt frö – ta bort fröställningarna och kapa eller gräv upp rötterna. Upprepa detta flera gånger per säsong.

Läs mer om jätteloka | Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Parkslide

parkslide

Bildkälla: Artfakta

Finns i södra och mellersta Sverige och vid kusten upp till Norrbotten. Bambuliknande växt som kan bli upp till 4 m hög.

Tips: Det saknas fungerande bekämpningsmetoder och risken finns att den kan stimuleras att växa vid bekämpning. Låt den stå om den inte sprider sig.

Så hanterar du parkslide | Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

 Gul skunkkalla

gul skunkkalla

Bildkälla: Naturvårdsverket

Finns i södra och mellersta Sverige och växer där det är blött. Är mycket storväxt och kan inte förväxlas med någon annan växt.

Tips: Här är det uppgrävning som rekommenderas. Samla plantorna i slutna säckar för att minimera risk för frö och rotspridning. Växtavfallet ska slängas i sluten påse i kärlet för brännbara hushållssopor, absolut inte i komposten.

Så tar du bort skunkkalla | Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

 Kanadensiskt gullris

kanadensiskt gullris

Bildkälla: Naturvårdsverket

Finns i mellersta och södra Sverige, Jämtland och hela östkusten. Blir upp till 2 meter hög, får många små, gula blommor i toppen.

Tips: Slå av blomställningarna före blomning, eller ta bort hela växten innan den sätter frö. Packa den i säckar vid transport.

Läs mer om kanadensiskt gullris | Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lysekils kommun har påbörjat ett projekt Invasiva arter i Lysekils kommun medfinansierad med statlig bidrag (LONA)

Projektet är angeläget att genomföra för att underlätta kommunens arbete med att bekämpa invasiva främmande arter samt öka kunskapsspridningen till företag och allmänheten.Och innebär följand:

  • Översiktlig kommunövergripande kartläggning och inventering, med fokus på kommunal mark
  • Framtagande av en handlingsplan som ska utgöra ett underlag för kommande arbete med praktiska bekämpningsåtgärder
  • Informationsspridning om risker med invasiva växtarter och masshantering, lagkrav och riktlinjer till kommunala bolag, avfallsbolag och ledningsägare i kommunen. Även information till kommunens invånare.

Information om projektets resultat ska spridas internt inom kommunens förvaltningar och bolag, samt övriga verksamheter som kan komma i kontakt med invasiva främmande arter i syfte att öka kunskapen samt minska spridningen av arterna.

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kommun@lysekil.se