Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Ängar och pollinatörer

Barn som plockar blommor på äng

1/3 av sveriges vilda biarter är påväg att försvinna och samtidigt är var tredje tugga mat som vi människor äter beroende av pollinatörer. En av anledningarna till att vildbina är hotade är den kraftiga minskningen av ängs- och betesmark.

Vad gör kommunen?

När ängs och betesmarkerna minskar blir platser som stadsparker, vägrenar, tädgårdar och kraftledningsgator allt viktigare för våra polinatörer.

Återskapar ängsmark

Lysekils kommun har påbörjat ett samarbete med Lysekils bostäder, LEVA i Lysekil och Rambo för att skapa blomrika miljöer i tätorten. Första steg är att göra en analys över vilka platser är lämpliga för stadsängar - vi behöver skapa en grön infrastruktur för att pollinatörer hittar mat, boende och vatten. Efter att analysen är klar, innan sommar 2024, börjar vi med genomförandet där vi testar olika metoder. Ängar kan man skapa på olika sätt och det kan ta några år innan marken blir full av blommor. Ha tålamod!

Slår vägrenar

Vägrenar är tillflykt för många blommor och insekter man kunde se förut på ängsmarker. Näringsfattig jord med blandning av sand och grus är även lämplig boplats för solitära bin. Utmaning är att samla höet efter nedslagning för att undvika näringstillförsel till marken och bibehålla en närinsfattig jord.

Vid upprustning av stadsmiljöer

Vi vill att varje investering i vår stadsmiljö ska tillskapa så många funktioner som möjligt och kunna ge så många nyttor som möjligt till vårt samhälle. När vi rustar upp stadsmiljöer så tänker vi därför även på hur vi kan stödja funktionen/ekosystemtjänsten pollinering.

Vi anlägger så kallade stadsängar där det är möjligt och planterar krokusar och andra vårlökar som kommer tidigt på våren och kan ge mat till de humlor och andra bin som vaknar tidigt ur sin vinterdvala. Vi planterar även olika perenner och blommande buskar som blommar utspritt under hela växtsäsongen. På så vis blir det en jämn tillgång till föda för våra pollinerare. På de platser där växtlighet på marken inte är ett alternativ på grund av ytbrist eller för att de är skötselintensiva, så planterar vi träd eller klätterväxter. För insekterna är inhemska träd och klätterväxter bäst och därför försöker vi plantera mest inhemska arter. Klimatförändringar kräver dock ibland även att vi testar mer exotiska och torktåliga växter i stadsmiljön.

Så kan du hjälpa till

Det finns flera sätt som du som företagare eller medborgare kan hjälpa till på.

Frågor och svar

Varför ser det ovårdat ut?

Att inte klippa gräsytor korta är en prioritering som kommunen gör för att stötta pollinatörer och biologisk mångfald. När ängs och betesmarkerna minskar blir platser som stadsparker, vägrenar, trädgårdar och kraftledningsgator allt viktigare för våra pollinatörer. Var tredje tugga mat som vi människor äter är beroende av just pollinatörer. För att det inte ska se ovårdat ut klipper vi kanter och gångar på gräsytorna. Historiskt sett ansågs slåtterängarna vara en symbol för skötsel och omsorg av marken. Det är nu dags att vända trenden, uppskatta det estetiskt vackra och samtidigt skapa mervärde för våra pollinatörer.

Hur undviker jag fästingar?

Håll dig till stigar och gångar och för att undvika högt gräs och buskar där det kan finnas fler fästingar. Bär heltäckande klädsel om du går i ett område med högt gräs. Ha byxbenen nedstoppade i strumporna/ stövlarna och använd fästingspray/myggmedel. Ha gärna ljusa kläder som gör det lättare att se fästingarna. Se över kläderna regelbundet och borsta bort eventuella fästingar. Efter vistelse i område med fästingar bör man undersöka kläder, hud och hår noga och ta bort fästingar. Kontrollera noga där huden är tunn så som i knäveck, ljumskar, armhålor och bakom öronen.

TBE är en virussjukdom som sprids via fästingar. Vuxna och barn över 1 år som vistas i riskområden rekommenderas att vaccinera sig mot TBE. För att få ett tillräckligt skydd bör du vaccinera dig i god tid innan fästingsäsongen som varar från tidigast mars till senast november.

Hur undviker jag ormbett?

En huggorm går normalt inte till anfall och biter inte om du inte trampar nästan rätt på den. Ormar trivs framför allt i stenhögar och buskar samt i soligt sydläge. Håll dig till klippta gångar och stigar för att undvika ormar. Ormar skräms bort av vibrationer och ju mer rörelse det är i området desto mindre chans att du kommer att träffa på en orm.

Det är viktigt att komma ihåg att alla sorters ormar är fridlysta i Sverige. Det innebär att det är förbjudet att döda, skada eller fånga ormar och deras ägg och ungar. Om du får syn på en orm och vill titta på den så stanna några meter ifrån.

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kommun@lysekil.se