Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Kommunernas klimatlöften

Lysekils kommun är med i Kommunernas klimatlöften, en satsning inom Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om

Klimatlöften 2024-2026

Klimat 2030 har formulerat totalt 30 klimatlöften som komunerna i Västra Götaland kan anta. För 2024-2026 har Lysekils kommun antagit 26 klimatlöften:

Övergripande

1. Vi har en årlig uppföljning av klimatarbetet.
2. Vi har en koldioxidbudget.
3. Vi involverar invånare i alla åldrar i klimatarbetet.
4. Vi finansierar investeringar genom grön obligation.
5. Vi minskar utsläppen tillsammans med näringslivet.
7. Vi fokuserar på företagens klimatomställning i miljötillsyn.
8. Vi arbetar aktivt med vår energiplan

Inköp och upphandling

9. Vi arbetar strategiskt med att minska klimatpåverkan genom upphandling.
10. Vi säkerställer kompetens och resurser för att upphandla med klimathänsyn.
11. Vi gör klimatsmarta inköp.

Transporter

12. Vi säkrar att planering och byggande bidrar till ett transporteffektivt samhälle.
13. Vi utvecklar gaturum för ökad tillgång och attraktivitet.
14. Vi arbetar med klimatstyrande parkering.
16. Våra nya personbilar körs på förnybar el, biogas eller vätgas.
17. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
18. Våra nya arbetsmaskiner är fossilfria och upphandlingskrav ställs på entreprenader.

Mat

21. Vi minskar matsvinnet i offentliga måltider och når mål.
22. Vi minskar klimatavtrycket från offentliga måltider och når mål.

Cirkulär ekonomi

23. Vi ökar livslängden på elektronik och möjliggör cirkulära flöden.
24. Vi möjliggör cirkulära arbetskläder.
25. Vi använder cirkulära möbler.
26. Vi erbjuder fastighetsnära insamling för återanvändning.
27. Vi möjliggör för invånarna att låna/hyra produkter i stället för att köpa.

Byggnader

28. Vi energieffektiviserar vårt fastighetsbestånd.
29. Vi bygger i trä.
30. Vi arbetar med återbruk av byggmaterial.

 

Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om

Satsningen, som lanserades 2020, drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland och syftet är att gemensamt skruva upp arbetet med att minska de klimatpåverkande utsläppen.

Under 2021 som var första året med satsningen har Lysekils kommun tillsammans med övriga kommuner i Västra Götaland genomfört klimatlöften som beräknats minska utsläppen med 31 113 ton koldioxidekvivalenter. Klimatlöftena inkluderade 20 konkreta klimatåtgärder men har för den nya perioden 2024-2026 utökats till totalt 30. Kommunstyrelsen i respektive kommun har tagit beslut om vilka av de 30 klimatlöftena som ska genomföras.