Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Earth hour 2024

Earth hour 32 mars

Under Earth hour är det många som släcker lampan som en viktig symbolhandling för att uppmärksamma klimatfrågan. Men det finns fler sätt du kan engagera dig på!

I många länder ordnas en mängd aktiviteter hela månaden innan Earth Hour. Syftet med Earth Hour är dels att skicka en stark signal till världens beslutsfattare att agera och ta klimathotet och hotet mot den biologiska mångfalden på allvar, dels att öka medvetenheten om klimatförändringarna och att göra förändringar på lång sikt för att anamma en mer hållbar livsstil.

Earth Hour hjälper till att sätta klimatfrågan högt upp på den politiska agendan och i människors medvetande.

Engagera dig du också!

Förutom att släcka lampan den 23 mars kan du svara på tre enkla frågor och välja några klimatförbättringar från förslag som är skräddarsydda just för dig.

Vad händer i Lysekils kommun kopplat till Earth Hour 2024?

Skolorna runt om i kommunen har möjlighet att arbeta tillsammans med eleverna med frågor kring klimat och biologisk mångfald på olika sätt. Här finns undervisningsmaterial att ladda ner från WWF: Earth Hour för förskolor, skolor och fritidshem - Världsnaturfonden WWF Länk till annan webbplats..

Veckan innan Earth hour kommer Lysekils kommun göra informationsinsatser om klimatet i sina kommuniaktionskanaler.

Vi släcker ner kommunhuset under Earth Hour-timmen, i den mån det överensstämmer med verksamheten.

Vi släcker inte ner i parker och på gator i kommunen, på grund av att kommunen prioriterar trygghetsarbetet där det ingår att belysa mörka platser i kommunen.

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kommun@lysekil.se